جان | بلاگ

جان

تعرفه تبلیغات در سایت

کوپال پاکیزاد

صاباح کی کیمین گون دَه

عشقمی ، اورَگیمی ، اومیدیمی ، آرزلارمی ، نَفَسیمی ، جانمی

اَلدَن وِردیم !

جان

    1 عشقون بالا جان ! گِجَه گونوز جاندی مَنَه

                                 سَن سیز بونی بیل کی دونیا زینداندی مَنَه

    2 ایستِرَم سَنی چُخ ، بِـــلَه کی بو روزیــگار

                                 بــو ایستَمَگَه ، گــــور نِجَـــه حیراندی مَــنَه

    3 هَردَن اورَگیمنَن بو سوزی اِشیدمیشَم :

                                 من خان اُغلییَم ؛ آمّا « کوپال » خاندی مَـنَه

    4 قورآن دِدی خُش گون گَلَجَک ؛ غَملَری آت 1

                                 غَملَـــردَه دایاق ، اینــدی دَه قـورآندی مَــنَه

    5 خالخال غَم اَلیننَن سَنَه خاطیر یاش آخِر

                                  بــو گوزلَـــری قان ، بو یاندا گیلاندی مَـــنَه

    6 سَننَن سُرا بیل ، آی گوزَل اُغلم ! نَفَسیم !

                                  دونیا اشق اُلسا ، قَــــرَه هَـــر یاندی مَــنَه

    7 کوپال سز هوژَبرون نییَه قالسن ؟ دِگینَن

                                  واللاه کی بو دوران ، قَــــرَه دوراندی مَـــنَه

                                                      هوژَبر پاکیزاد

                                              13 مهر 1396 خورشیدی

      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      1 ــ قورآنا کی پاناه آپاردم ، دِدی یاخچی گونلَر گَلَجَک .

...
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : سه شنبه 12 دی 1396 ساعت: 17:33