بذر نفرت | بلاگ

بذر نفرت

تعرفه تبلیغات در سایت

احمد غلامی ، سردبیر روزنامه ی شرق

بذر نفرت

    احمد غلامی :

        ــ ترامپ سعی می کند با حمله به ایران و بـرجام ، از زیر فشار

           منتقدان خود کــــه رأی او را تبانی با دولت روسیه می داننــد

           خلاص شود و افکار عمومی را از این ماجرا کــــه برای مــردم

           آمریکا بسیار حیثیّتی و حیاتی است منخرف کند .

         ــ اگر زیربنای دولت هاشمی اقتصادی بود،اصولگرایان تمام توش

            و توان خود را به کار گـــرفتند تا دولت هاشمی را در زمینه ــ

            هــای اقتصادی ناکارآمد و مهمتر از همه ، بدنام کنند . از آنجا

            که این روش اصولگرایان در برابر دولت هــــــای خودی تازگی

            داشت ، دولت سازندگی متحمّل آسیب های فراوانی در این

            زمینه شد و بسیار طول کشید تا هاشمی بــه جایگاه واقعی

            خود بازگردد .

         ــ روی کار آمــدن دولت احمدی نــــــژاد ، خاصّه چهار سال اوّل

            پیروزی اصولگرایان از بذر نفرتی بودکه درجامعه پراکنده بودند.

         ــ اصولگرایان و نواصولگرایان لازم نیست بـــه خود زحمت زیادی

            بدهند تا مردم باورشان کنند . آنان فقط باید بــــه یک پرسش

            ساده و تاریخی پاسخ دهنــــد : 578 میلیارد دلار پــــول نفت

            دوران احمدی نژاد ، دولت متبوع و محبوب آنان به کجا رفته ــ

            است ؟

...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : پنجشنبه 12 مرداد 1396 ساعت: 1:49