سقوط سیاسی

ساخت وبلاگ
چکیده : دکتر حسین راغفر ، اقبصاددان سقوط سیاسی    ــ باز بودن فضای سیاسی و نقدکردن،سرمایه ی بزرگ ملّی است... با عنوان : سقوط سیاسی بخوانید :

دکتر حسین راغفر ، اقبصاددان

سقوط سیاسی

   ــ باز بودن فضای سیاسی و نقدکردن،سرمایه ی بزرگ ملّی است .

   ــ هنگامی کــه فضای سیاسی بسته می شود زمینه ی بروز فساد

      به وجود می آید .

   ــ وضعیّت دولت هــــای نهم و دهم به اندازه ای اسفناک بود کـــــه

      حامیان آن تا مدّت ها باید سکوت می کردند .

   ــ هنگامی کــــه جریان محافظه کار برای کسب رأی بیشتر بـــه یک

      خواننده ی زیرزمینی کـــه قبلاٌ نماد ساختارشکنی بوده متوسّل ــ

      می شود ، باید سقوط سیاسی این جریان را اعلام کرد .

   ــ دولت های نهم و دهم به اندازه ای رمق و انرژی جامعه را هــدر ــ

      دادند که برای بازگشت بـه وضعیّت کشور در سال 84 ، حدّاقل 20

      سال زمان نیاز است .

   ــ در شرایط کنونی نقد از دولت باید همراه با عقلانیّت باشد .

عبدالله موحّد...
ما را در سایت عبدالله موحّد دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 11 تاريخ : پنجشنبه 5 مرداد 1396 ساعت: 13:21