پیام دلسوخته ی دیار | بلاگ

پیام دلسوخته ی دیار

تعرفه تبلیغات در سایت

چنارلق

پیام دلسوخته ی دیار

سلام استاد من شماراخیلی دوست میدارم حساب شما جداازاین روستائیان است برای چه دولت باید راه این روستا یا دیگرروستاهارااسفالت کند این روستائیان سهم خودشان بلکه بیشترازسهم خودشان رادرشهرهای بزرگ ازقبیل کرج رشت زنجان یاسایرشهرهاگرفته اند آخردرکدام کشوربدون تحمل هیچ هزینه ای به رفاه میرسند دریکی دوسال قبل درخبری درسایت چنارلق خبری راخواندم مبنی برجمع آوری پول جهت ساخت حسینیه درکرج رقم خیلی بالای ذکرشده بود اگراین مبالغ درراه درست هزینه گردد آیا بنظرتان دراین مناطق تمام راه های مواصلاتی آسفالت نمی شود درواقع اگراین مردمان قدرت مالی اینچنینی دارند آیا داشتن حسینیه واجب تراست یا راه مواصلاتی امن به این جماعت راه لازم نیست این جماعت دنیایشان رابه خرافات وجهل واعمال منفعت طلبانه عوام فریبی فروخته اند اینها طوری بارآمده اند که درمقابل مسئولان گداپرورکاسه گدایی به دست گیرند تاشاید پشیزی ازمسئولان برای اینها بماسه من روی سخنم باانسانهای شریف و ندارومحرومی نیست که درروستا زندگی میکنند بلکه سخنم باآنهای است که اصطلاحا به آنها بی سودان بی فرهنگ میگوییم است اینها درشهرزندگی میکنند ولی شهروند نیستند اینها دانشگاه رفته اند ولی سوادفرهنگی ندارند اینها بلبشوی فرهنگی درکل کشورراه انداخته اند اینها نه فرهنگ روستایی دارند نه فرهنگ شهری ازهرکدام ازفرهنگ شهری وروستایی به اقتضای منافعشان هرکدام راپسندیدن راانتخاب کرده اند که منجربه تولد نوزاد کرخت با فرهنگی جدیدی شده است که مانند ملخ مهاجر همه چیزرادرسرراه خود نابودمیکنند این جماعت روستا رابرای استراخت خویش میخواهند یک تفرجگاه باهمه امکانات بدون تحمل هیچ هزینه ای استادگرامی که خاطرت برایم خیلی عزیزاست چه بگوییم ازاین جماعت هزاررنگ بوقلمون صفت که هرجامنافعشان ایجاب کندآنجاحضوردارند اگراین جماعت براستی خواهان آبادانی روستاهایشان هستند آستین هارابالابزنند برای آبادانی دیارشان قدعلم کنند این وجوه پرداختی به مراسمات رابرای ترمیم راه نمایند بطورحتم درمنطقه هیچ راهی ناهمواری نمی ماند من روی سخنم به تمامی افراد روستاهای منطقه است نه اهالی چنارلق وتازمانیکه خودمان متحمل هیچ هزینه ای نشویم هیچ رفاهی به این روستاها نمی آید بلکه وضع ازاین هم خرابترمیگردد ازاینکه بانام مستعارمطالبم رابیان میکنم متاسفم زیرامیدانم این افراد بانوشتن این واقعیت  مراتکفیرمی کنند .

                                                         دلسوخته دیار

                                                  25 تیر 1396 خورشیدی      

...
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : سه شنبه 27 تير 1396 ساعت: 4:08