پایگه معرفت

ساخت وبلاگ
چکیده : با یاد آیت الله هاشمی رفسنجانی که ناگهانی در غروب 19 دی 1395 خورشیدی غروب کرد .   پایگه معرفت      ... با عنوان : پایگه معرفت بخوانید :

با یاد آیت الله هاشمی رفسنجانی که ناگهانی در غروب 19 دی 1395 خورشیدی غروب کرد .

 

 

    1 مست می آمدم از میکـــــده دوش

                                           هــــای و هویــی بشنیدم چو خروش

    2 چون که پرسیدم از آن،با من مست

                                          گفت درویش غمین ، خرقه به دوش :

    3 « ز کجا آمــــــده ای ؟ پرسی از آن

                                            کــــه ریا برده ز سرهاشان هـوش »

    4 گفتــــم : « از میکـــده ی پاکــدلی

                                             می بـــــرم بار غزل هـــــایم تـــوش

    5 من هـــــژبـرم ؛ یکی از درویشان »

                                              گفت : « برگرد و دگـــرباره بنوش »

    6 گفتم:« آن خانه مگر مسجد نیست؟»

                                            گفت:« بوده ست؛ولی خوب نیوش:

    7 بــزم تهمت به ره هاشمی 1 است

                                             که فلک را همه جا کـــر شده گوش

    8 هــــــرچه بدبین ز گــــــذر آمــده اند

                                              بس خریــــــدار گپ زهــــــد فروش

    9 با خدا باش و بــــه کــــــژ راهه مرو

                                              در همان میکــــده جانانـــــه بکوش

    10 دل هــر دلشده ای مسجد اوست

                                               پنـــــد بشنو ؛ ز ریا جامه مپـــوش

    11 هــــاشمی پایگـــــه معرفت است

                                               گــو به آنان همه باشند خموش »

 

                                                               هژبر پاکزاد

                                                      27 دی 1395 خورشیدی

 

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    1 ــ با یاد آیت الله هاشمی رفسنجانی

    * ــ از دیوان « سپهر سخن »      

عبدالله موحّد...
ما را در سایت عبدالله موحّد دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 2:52