همراه یاریگر | بلاگ

همراه یاریگر

تعرفه تبلیغات در سایت

طبیعت ثمرخانا

         ... در این سکوت نیمه شبان کـــــه جز صدای شب بـــه گوش

    نمی رسد ، در دلم اندیشه ای زلال از مهربانی های یک خویشاوند

    یا یک دوست جاری است . گفتم چگــونه پاسخگوی محبّتش باشم

    کــه سزاوار او باشد ؟ باز گفتم که شاید نوشته ای بتواند در جایگاه

    پاسخگویی بنشیند و چون سفینه ای پیامم را برسانـد . در این حال

    و هوای معنوی کــــه پاک می نمود ، بــــر بال نسیم شبانگاهی تا

    اوج هـــــای احساس بــرپا شده با ستون هــــــای استـوار سالیان

    همبستگی های ماندگار پرواز کردم و در آن شوریدگی هـــــای ناب

    برخاسته از یادآوری ، در هوای مهرآفــــرین یگانگی هـای جانانـــه ،

    دست خویشاوند و دوستی را بگرمی فشردم کــه همراهی هایش

    برایم نمودی فراموش نشدنی دارد . آن همراه یاریگر ، حمید بهاری

    است .

                                                        هژبر پاکزاد

                                               30 دی 1396 خورشیدی

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : شنبه 30 دی 1396 ساعت: 16:32