فضا را بازتر کنیم | بلاگ

فضا را بازتر کنیم

تعرفه تبلیغات در سایت

فضا را کنیم

   دکتر حسن روحانی ، رئیس جمهور :

        « اگــر اشتغال را حل نکنیم به یک نقطه ی بحران می رسیم ...

   مردم تنها بــــه خاطر مشکلات اقتصادی به خیابان نیامده انــد و فقط

   پول و نان و آب نمی خواهنــــد . یکی از خواسته هــــای مردم ، این

   است که فضا را بازتر کنیم » .

...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : سه شنبه 12 دی 1396 ساعت: 17:33