هنر این است

ساخت وبلاگ
چکیده : هنر این است           هنر این است کــــه بتوانی در دل ها جایی داشته باشی ؛ نه     اینکه به... با عنوان : هنر این است بخوانید :

هنر این است

          هنر این است کــــه بتوانی در دل ها جایی داشته باشی ؛ نه

    اینکه به جایگاه دل ها راهت ندهند . هنر پرگشایی آزادانه به سوی

    دل هـــا را آنهایی دارند که راستی را جای کــــژی برگزیده اند و در

    میان انسان هـــــا ، تنها دارنده ی نمایـــــی از آدمی نیستند ؛ بلکه

    منش هــــای ارزشی را در دل و جان خویش پرورده اند و در سمت

    جانانه ی خوبی هاگام برمی دارند.هنر این است که بتوانی سخنی

    بر زبان آری کـــــه شایسته ی مقام انسانیّت باشد و بـــــدانی چه

    می گویی . شخصیّت پسندیده ی هـــرکس بی تردیــــد از رفتار او

    سرچشمه می گیــــرد . خود را بزرگ انگاشتن و احساس برتری ــ

    داشتن ،نشانه ی کاستی های درونی و نبود سزاواری هایی ست

    که برای یافتن گوهرهایشان تلاشی صورت نگـرفته است . هنر این

    است که بتوانی اشک چشمان کودکی را پاک کنی ؛ دلتنگی هـای

    پیر ازکارافتاده ای رامرهم گذار باشی،بارتنهایی شخص درمانده ای

    را بر دوش کشی و نگرانی های همسفری را با خردمنــدی خویش

    چاره نمایی . هنر این است که از همگان بیاموزی تا بر سریر آدمیّت

    تکیه زنی .

                                                         هژبر پاکزاد

                                                20 آذر 1396 خورشیدی

عبدالله موحّد...
ما را در سایت عبدالله موحّد دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 13 تاريخ : پنجشنبه 23 آذر 1396 ساعت: 10:18