هور

ساخت وبلاگ
چکیده : کوپال پاکزاد هور     1 گرچه کوپالم از من تو دوری                               در میان دلم... با عنوان : هور بخوانید :

کوپال پاکزاد

هور

    1 گرچه کوپالم از من تو دوری

                              در میان دلم همچو هــــوری

   2 در گمان من ای بی نظیرم !

                              کس ندارد بسان تــو پـــوری

   3 سرفـــــرازم تو بودی هماره

                              در کنار حریــــفان ، جسوری

   4 تا که بودی،به لبخند شیرین

                              می شـــدی ارمغان سروری

   5 بـــــودن و رفتن تو ندانـــی

                              در دلم آفـــریده چه شوری !

   6 مــی زنـــــد آتشم نازنینا !

                              تا کنـــــم رفتنت را مــــروری

   7 تا به یادت نشینم ، زند پــر

                              در هــــوای نگاهـــم غـروری

   8 در جدایی بگو عشق بابا !

                              بی تو تنها بمانم چـه جوری

   9 این هـــــژبر صبورت ندانـــد

                               تا کجا می توانـــــد صبوری

                                                        هژبر پاکزاد

                                              16 آذر 1396 خورشیدی

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     * از دیوان « افسانه ی کوپال »

عبدالله موحّد...
ما را در سایت عبدالله موحّد دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 10 تاريخ : پنجشنبه 23 آذر 1396 ساعت: 10:18