نطق کابویی

ساخت وبلاگ
چکیده : نطق کابویی    آیت الله خامنه ای :           « علّت نطق ابلهانـــــه و بسیار زشت و سخیف و با ادبی... با عنوان : نطق کابویی بخوانید :

نطق کابویی

   آیت الله خامنه ای :

          « علّت نطق ابلهانـــــه و بسیار زشت و سخیف و با ادبیّـــــات

   گانکستری و کابویـــی و سراسر دروغ محض و با آشفتگی رئیس ــ

   جمهور آمـــــریکا ، عصبانیّت و درماندگی و سبک مغـــزی آنهاست .

   سخنان رئیس جمهور آمریکا برای ملّت آمریکا افتخارآمیز نبود و بایـــد

   نخبــــگان آمـــــریکا از این سخنان و داشتن چنین رئیس جمهـــوری

   احساس شرم کنند که این احساس شرم را نیز بیان کرده اند .

          باید با دنیا کارکنیم و الزامات آن را هم می پذیریم ؛ امّا نباید به

   بیگانـــه چشم دوخت . پای قدرتمند خود را با عصای بیگانه عوض ــ

   نکنید » .

عبدالله موحّدکابویی,...
ما را در سایت عبدالله موحّد دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 17 تاريخ : دوشنبه 3 مهر 1396 ساعت: 8:24