فارسی | بلاگ

فارسی

تعرفه تبلیغات در سایت

            درست                    نادرست

         ــــــــــــــــــ                   ــــــــــــــــــــ

          گزارش ها                 گزارشات

          استادان                   اساتید

          علیه                        برعلیه

          بندرها                      بنادر

          کارخانه ها                 کارخانجات

          میدان ها                   میادین     

          لَه                           برلَه         

          دوم                         دوّم

          سوم                       سوّم  

          خواهش می کنم        خواهشاً   

          سفارش ها              سفارشات

          رهبری                     رهبریّت      

          توس                       طوس             

          تالش                      طالش        

          فرمان ها                  فرامین

          سبزی ها                 سبزیجات

          فیلم ها                    افلام

          دوم                         دوّماً

                                                       هژبر پاکزاد    

                                  15 مرداد 1396 خورشیدی  

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : شنبه 21 مرداد 1396 ساعت: 15:20